nova_logo

Dział zajmujący się materiałami ściernymi oraz narzędziami, których stosunek jakości do ceny jest w swoich grupach produktowych najwyższy.

wikus_logo

Ś​wiatowy lider pił taśmowych do metalu, oferujemy piły taśmowe do metalu wraz z usługą regulacji przecinarek taśmowych 
i optymalizacji ustawienia maszyn.

wikus_logo
lukas_logo
nova_wiert_logo
nova_diam_logo
norton_logo
deerfos_logo
starcke_logo
hermes_logo